Vol 6, No 2 (2015)

Feb

Table of Contents

Review Article

Safiya Imtiaz Shaikh, Nagamani K Ramesh
 
Abstract [1466 Views] |  PDF   [462 Downloads] |  Page No:78-83
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1557

Original Research Articles

Mahesh Harishchandra Hampe, Pramod Ingale, Shrimant N Panaskar, Ashwini A Yadav
 
Abstract [215 Views] |  PDF   [180 Downloads] |  Page No:84-90
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1491
Fouzia Begum, A. S. Damle
 
Abstract [290 Views] |  PDF   [164 Downloads] |  Page No:91-97
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1503
Ezejindu D. N, Asomugha A L, Asomugha R N, Anyabolu A E, Ojukwu P C
 
Abstract [365 Views] |  PDF   [322 Downloads] |  Page No:98-102
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1535
Sudha Kuthethur, Ashok Prabhu, Kiran Kumar A M, Aradhana Marathe, Anupama Hegde
 
Abstract [346 Views] |  PDF   [158 Downloads] |  Page No:103-106
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1581
Rohin Rameswarapu, Surendranath Sai K, Sameer Valsangkar
 
Abstract [262 Views] |  PDF   [115 Downloads] |  Page No:107-109
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1586
Anupam Choudhary, Krishna Prasad. K, Sreeramulu P. N.
 
Abstract [212 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:110-114
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1625
Sudeep Kumar, Roshan Kumar Mahat, Jyoti Batra
 
Abstract [356 Views] |  PDF   [111 Downloads] |  Page No:115-119
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1636
Trushna Shah, Geetanjali Purohit, J M Harsoda
 
Abstract [363 Views] |  PDF   [100 Downloads] |  Page No:120-123
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1641
Nitin Wasnik, Vijay P Agrawal, Jitendra Yede, Arpit Gupta, Sagar Soitkar
 
Abstract [137 Views] |  PDF   [66 Downloads] |  Page No:124-127
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1654
Farooq Farooq, Dr. Irfan, Asma Begum Biradar, Jannatbi L Iti
 
Abstract [697 Views] |  PDF   [110 Downloads] |  Page No:128-132
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1661
Deepika Singla, Zubia Veqar
 
Abstract [233 Views] |  PDF   [139 Downloads] |  Page No:133-136
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1667
Jetendra Yede, Nitin Wasnik, Vijay P Agrawal, Murtaza A Akhtar
 
Abstract [365 Views] |  PDF   [147 Downloads] |  Page No:137-144
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1676
Manisha Arora, Sudeep Kumar, Roshan Kumar Mahat, Anita Sharma, Imran Mustafa
 
Abstract [334 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:145-148
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1678
Rajiv Saini
 
Abstract [371 Views] |  PDF   [234 Downloads] |  Page No:149-153
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1682
Sunday O Awofisayo, Augustine O Okhamafe, Mathew I Arhewoh
 
Abstract [152 Views] |  PDF   [139 Downloads] |  Page No:154-158
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1704
Sushil Kumar Kar, Lopamudra Bhuyan, Ashok Kumar Nanda
 
Abstract [214 Views] |  PDF   [159 Downloads] |  Page No:159-162
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1608
Shreeji Goyal, Priya Ballal, Nikil Shetty, Prakhar Kumar Singh
 
Abstract [199 Views] |  PDF   [105 Downloads] |  Page No:163-166
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1488

Short Communication

Sushma Pallewad, R P Mali
 
Abstract [137 Views] |  PDF   [76 Downloads] |  Page No:167-168
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1646

Case Report

Jagdish Patwa, Keyur Patel, Parth Patel, Neel Patel, Parth Thakor
 
Abstract [199 Views] |  PDF   [83 Downloads] |  Page No:169-172
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1490
Anvesh Kondlapudi, Anil Kumar S. V., Manohar P. V, Samarth Arya
 
Abstract [147 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:173-175
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1515
Rajendra Prasad Bugalia, Anuradha Salvi, Dhananjay Saxena, Prashant Garg, Raj Kamal Jenaw, Vipul Agarwal, Jeevan Kankaria
 
Abstract [191 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:176-179
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1524
Anita Javalgi, Surekha Hippargi, Mihir Bhalodia
 
Abstract [123 Views] |  PDF   [134 Downloads] |  Page No:180-182
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1534
Manoj Kumar Tangri, Prasad Lele, Harish C Bandhu, Madhusudan Dey, Deepak Patil
 
Abstract [237 Views] |  PDF   [69 Downloads] |  Page No:183-185
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1577
Vinay S. Kundargi, Anup S. Desai, Siddannagouda B. Patil, Basavesh S. Patil, Ashokkumar N. Biradar, Nikhil A. Patil, Kshitiz Ranka
 
Abstract [124 Views] |  PDF   [173 Downloads] |  Page No:186-190
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1582
J.Praneeth Kumar Reddy, Paparaja Murthy, B. S. Nazeer, Manohar P. V., Anil Kumar S. V.
 
Abstract [244 Views] |  PDF   [83 Downloads] |  Page No:191-195
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i2.1691