Vol 6, No 3 (2015)

Mar

Table of Contents

Review Article

Rajiv Saini
 
Abstract [108 Views] |  PDF   [61 Downloads] |  Page No:196-198
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1812
Rajiv Saini
 
Abstract [289 Views] |  PDF   [68 Downloads] |  Page No:199-203
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1829

Original Research Articles

Y. Ruth Lavanya, Shobharani B.
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:204-207
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1716
Subbalakshmi NK, Prabha Adhikari, Vinaya Poornima, Sathyanrayana Rao KN
 
Abstract [222 Views] |  PDF   [116 Downloads] |  Page No:208-211
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1708
Jaimin Panchal, Shreesha Khandige
 
Abstract [136 Views] |  PDF   [89 Downloads] |  Page No:212-219
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1664
Brahmaiah Bonthagarala, Suryakantha Swain, Pasam Venkateswara Rao, Varun Dasari
 
Abstract [229 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:220-232
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1679
Sibasish Sahoo, Saurav Patra, Tapaswini Pradhan, B Das, A K Das
 
Abstract [118 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:233-241
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1740
Parul N Vekaria, Jasmin H Jasani, Gauravi Dhruva, Tarun Kotadia
 
Abstract [165 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:242-245
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1683
Amit Agravat, Urvi Dobaria, Gauravi Dhruva
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [75 Downloads] |  Page No:246-248
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1822
Pawan Singh, Puja Sharma, Shivani Kalhan, Rahul Satarkar, Sheetal Gole, Neha Garg
 
Abstract [348 Views] |  PDF   [141 Downloads] |  Page No:249-252
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1818
Fred John, Mary Rithu Varkey
 
Abstract [348 Views] |  PDF   [90 Downloads] |  Page No:253-258
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1833
Meenakshi Kalyan, Shubhangi A. Kanitkar, Anu N. Gaikwad, Waleed K. Nahdi, Abhijit Moharkar, Sneha Balaji Bhutte
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:259-263
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1815
Rahul Saboo, Satish Deshmukh, Rajiv Sonarkar, Vijay P Agrawal, Prateek Shah
 
Abstract [134 Views] |  PDF   [64 Downloads] |  Page No:264-268
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1729
Jessica Minal, Manna Valiathan, Pooja K Suresh, Sridevi HB
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:269-274
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1852
Irfan Ahmad Ansari, B. S. Gedam, Yunus Shah, V. B. Kale, Prasad Yogendra Bansod
 
Abstract [134 Views] |  PDF   [98 Downloads] |  Page No:275-280
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1857
M M Gatne, Adarsh Adarsh, Ravikanth K
 
Abstract [118 Views] |  PDF   [158 Downloads] |  Page No:281-283
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1619
Avisha Singla, Jayshree Sachin Kharche, A. R. Joshi
 
Abstract [87 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:284-287
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1700
Brahmaiah Bonthagarala, Pusuluri Dharani Lakshmi Sai, Venkata Sivaiah K., Anil Kumar G., B.Nageswara Rao, Varun Dasari
 
Abstract [135 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:288-298
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1891

Case Report

Masudi Sheetal, Praveen M. Mundaganur, Jonna Uday, Puneet Shirbur, Shivendra Choudhary
 
Abstract [173 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:299-301
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1845
Vijaya Patil, Prasad Sasnur, Abhilash Gautham Ramesh, Kruthi SR
 
Abstract [97 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:302-303
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i3.1723