Vol 6, No 6 (2015)

Jun

Table of Contents

Review Article

Alister J. Victor, Ajitha M. B
 
Abstract [304 Views] |  PDF   [126 Downloads] |  Page No:457-461
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.1902

Original Research Articles

Heratkumar D. Soni, Manisha P. Kapadia, Kamal R. Modi, Shaileshkumar M. Patel, Puneet Saxena
 
Abstract [83 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:462-465
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2130
Narotam Sharma, Meenakshi Bahuguna, Sneha Rawat, Neelam Panwar, Priyanka Chauhan, Rakhi Kaushik, Satish Chandra Nautiyal, R K Singh
 
Abstract [150 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:466-469
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2108
Upasana Panchal, Shah Ina, Goswami Hansa
 
Abstract [180 Views] |  PDF   [123 Downloads] |  Page No:470-474
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2109
Mahesh Kumar N, D. K. Dubey, Parvataneni Prathap, Sowmya G, J.Praneeth Kumar Reddy
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [28 Downloads] |  Page No:475-479
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2111
Ajit Dandriyal, Narotam Sharma, Mohmmad Adil Farooq, Pankaj Bisht, Vishal Kumar, Manoj Kumar Sahani
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [139 Downloads] |  Page No:480-483
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2144
Muthukumar Sadhasivam, Shankar Kanagasabapathy
 
Abstract [152 Views] |  PDF   [69 Downloads] |  Page No:484-487
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2164
Nilgul Akalin, Mehmet R. Altiparmak, Sinan Trabulus, Rezzan Ataman, Faruk Ayan, Huseyin Yetik, Meltem Pekpak, As?m Esenkaya, Kamil Serdengecti
 
Abstract [92 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:488-494
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2151
Manisha Parshottam Kapadia, Herat Dineshchandra Soni, Kamal Rajendrakumar Modi, Piyush Bharatkumar Tailor, Shailesh Manubhai Patel
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [88 Downloads] |  Page No:495-498
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2139
Amita Ranade, Ganesh Kulkarni, Sameer Dhanumali
 
Abstract [109 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:499-503
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2175
Gaurav Agrawal, Mayank Mahajan, R. M. Manorkar
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:504-508
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2089

Case Report

Prathap Parvataneni, Anil Kumar S.V, Nagakumar J.S, Vineetha Vittal, Manohar P.V
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:509-511
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2192
Kinnaresh Ashwinkumar Baria, Amber Malhotra, Vivek Wadhawa
 
Abstract [120 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:512-514
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2124
Anil Kumar S.V, Prathap Parvataneni, Vineetha Vittal, Nagakumar J.S, Manohar P.V
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:515-517
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i6.2193