Vol 6, No 11 (2015)

Nov

Table of Contents

Original Research Articles

Aanandha Subramaniam K, Sasikumar NS, Padma K
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [24 Downloads] |  Page No:758-760
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2552
Harit Kasana, . Suchitra, Gunjan Sikarwar, Lavanyam Pathania, Shalini Tewari, Manjula Kiran, G. R. Soni, Neeraj Malik, Surinder Singh, G. R. Soni, Surinder Singh
 
Abstract [136 Views] |  PDF   [68 Downloads] |  Page No:761-764
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2649
Saurin V. Patel, Divyang N. Patel, Niraj B. Pandit, Maharshi V. Patel
 
Abstract [159 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:765-767
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2663
Mangalore Prathima, Reshma S, Madan Gopal R, Dr. Sushith, Pavitra K, Dr. Suriyan
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:768-770
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2662
Mohan Kumar H, Geethanjali B. S.
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:771-775
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2689
Karabi Baruah, Biju Choudhury (Dutta), Manas Krishna Borgohain, Nazlin Hyder Choudhury
 
Abstract [158 Views] |  PDF   [128 Downloads] |  Page No:776-779
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2642
Abozer Elderdery, Ahmed M Elnour, Nada Y Ali, Abeer A Elsaken, Remah E AbdElgabar, Romisa A Elbashier, Nawal EOmer
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [114 Downloads] |  Page No:780-784
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2644
Saumya Agarwal, Shailesh V. Udapudi, Srinath Gupta, C K Ameta
 
Abstract [245 Views] |  PDF   [147 Downloads] |  Page No:785-788
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2681
Sani Rabiu Aishat, Garba, S. A., Oyeleke, S. B., Abalaka, M. E
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [73 Downloads] |  Page No:789-794
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2647
khushbu suryaprakash soni
 
Abstract [57 Views] |    [73 Downloads] |  Page No:795-800
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2691

Case Report

Dr. B. S. Gedam, Prasad Yogendra Bansod, Dr. Yunus Shah, Dr. V B Kale, Dr. Saurabh G Kate
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:801-806
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2687
Muhammed Basheer K T, Shubhankar Mishra, Pravakar Mishra, Narendra Behera
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [32 Downloads] |  Page No:807-809
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v6i11.2656