Vol 3, No 5 (2012)

May

Table of Contents

Review Article

Anju Jain, Surajeet Kumar Patra
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:273-280
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.392

Original Research Articles

Prasad Niranjan Gunjal, Shraddha Gunjal, Sudheer Kher
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:281-284
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.375
Sunita Bhatnagar, Soumya Ranjan Pattanaik
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [172 Downloads] |  Page No:285-290
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.385
Kunaal K Shinde, Vidyadhar B Bangal, Rashmi K Singh
 
Abstract [154 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:291-296
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.411
Jyoti Paramananda Khodnapur, Shrilaxmi C Bagali, Lata M Mullur, Gopal B Dhanakshirur, Manjunatha R Aithala
 
Abstract [128 Views] |  PDF   [63 Downloads] |  Page No:297-300
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.454
A Raja, G. Valarmathi, P. Gajalakshmi, P. Prabakaran
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [119 Downloads] |  Page No:301-308
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.423
Nirjanta Devi Nameirakpam, Shankar. P Dheeban, Sutha S.
 
Abstract [166 Views] |  PDF   [56 Downloads] |  Page No:309-315
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.365
Reshmi Chanda Roy, Sneha Dadarya
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:316-317
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.462
Malipatil B. S, Mohammed Ehtesham Ali Farooqui
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [86 Downloads] |  Page No:318-322
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.390
Venugopal D, Vishesh K, Shyamala Kumari
 
Abstract [69 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:323-328
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.387
Satish Mali, Devendra M. Patil, Shivraj P. Manaspure
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [84 Downloads] |  Page No:329-335
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.445

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Sai K Borawake
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:336-338
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.393
Surekha Tayade, Naina Kumar
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [74 Downloads] |  Page No:339-342
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.474
Vidyadhar B Bangal, Nisarg H Patel, Rajiv Madan Chandaliya, Shrutiben M Patel
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:343-346
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.476
Vijay P Agrawal, Vadiraj B Pokkan
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:347-348
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.464
Jasmin H Jasani, Bijol Gheewala, Sankalp Sancheti, Varsha Doctor, Smruti Patel
 
Abstract [91 Views] |  PDF   [23 Downloads] |  Page No:349-351
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i5.452