Vol 7, No 7 (2016)

Jul

Table of Contents

Original Research Articles

Akshatha C., Vijaya Mysorekar, Arundhathi S, Arul P, Dr. Smitha
 
Abstract [109 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:310-314
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3310
Mayur Goradhanbhai Makadia, Vishwal Indravadan Patel, Kinjal Prahaladbhai Patel, Aashna Darshanbhai Shah, Kaushik Salubhai Chaudhari, Haridas Neelakandan Nilayangode
 
Abstract [156 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:315-318
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3420
Viswanath Naik B, Lakshmi Narayana S, Kalyana Sundari P, Lalu Naik K
 
Abstract [99 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:319-322
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3443
Sapna Prashant Shevade, Vasanti Arole, Vaishali Mohan Paranjape, Vaishaly Kishore Bharambe
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:323-328
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3364
Ashwini P. Sankhe, Vivek Ukirde, Civona Watty Gomes, Sneha Pai, Sukhada Kulkarni
 
Abstract [115 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:329-336
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3429
Shachi Shukla, Kshitij Sharma
 
Abstract [88 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:337-339
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3423
Kinjal Prahaladbhai Patel, Mayur Goradhanbhai Makadia, Vishwal Indravadan Patel, Aashna Darshanbhai Shah, Kaushik Salubhai Chaudhari, Haridas Neelakandan Nilayangode
 
Abstract [169 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:340-343
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3438
Vishwal Indravadan Patel, Kinjal Prahaladbhai Patel, Mayur Goradhanbhai Makadia, Aashna Darshanbhai Shah, Kaushik Salubhai Chaudhari, Haridas Neelakandan Nilayangode
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:344-348
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i7.3436