Vol 3, No 8 (2012)

Aug

Table of Contents

Letter to editor

CLINICAL FEATURE OF SEROLOGICALLY NEGATIVE DENGUE CASES AT DAVANGERE, KARNATAKA
VinodKumar Chickmagalure Shivaswamy, N. K. Kalappanvar, K. G. Basavarajappa, Sanjay D, Chandrasekhar G
 
CLINICAL FEATURE OF SEROLOGICALLY NEGATIVE DENGUE CASES AT DAVANGERE, KARNATAKA [42 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:611-612
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.713

Review Article

Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Satyajit P Gavhane
 
Abstract [90 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:613-617
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.695

Original Research Articles

Lata Mallappa Mullur, Jyoti P Khodnapur, Shrilaxmi C Bagali, Manjunatha R Aithala
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:618-621
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.568
Dr. Shireen Quadri, Dr. Salim Dhundsi
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [28 Downloads] |  Page No:622-625
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.510
Arati P Rao, Prashanth Mohan B H, Ganaraja B, Ramesh Bhat
 
Abstract [69 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:626-628
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.688
Gouher Banu Shaikh, Anita Anand Deshpande, Pallavi S Kanthe, Lata Mullur, Manjunatha Aithala
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:629-631
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.603
Sonu Ajmani, Anupama V. Sharma, Nayanatara Arun Kumar, Vishnu Sharma, Ganaraja B, Sheila R Pai
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [72 Downloads] |  Page No:632-636
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.694
Ganesh Draupad Ghuge, Rahul Zine, Mukund R. Mogrekar
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:637-639
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.693
Mudassir Mirza, Lakshmi A.N.R.
 
Abstract [174 Views] |  PDF   [131 Downloads] |  Page No:640-644
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.542
Anita Deshpande, Sumangala Patil, Manjunatha Aithala, Shrilaxmi Bagali, dr gouher banu sheikh
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:645-647
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.606
Anita Teli, Shrilaxmi Bagali, Manjunatha Aithala
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:648-652
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.609

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Satyajit P Gavhane, S K Borawake, Chandaliya R M
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [85 Downloads] |  Page No:656-659
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.697
Usha Kumar Mahesh, Balasaheb Ramling Yelikar, Pankaj Pande, Mahesh Patil
 
Abstract [52 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:660-662
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.649
Gurucharan Singh, Vijay P Agrawal, M Basavarajappa, M Manohar
 
Abstract [78 Views] |  PDF   [56 Downloads] |  Page No:653-655
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.487