Vol 7, No 12 (2016)

Dec

Table of Contents

Review Article

Abhisek Mishra, Abhiruchi Galhotra, Anjali Pal, Anjan Kumar Giri
 
Abstract [128 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:558-561
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3739

Original Research Articles

Vijay P Agrawal, Ajit Saoji
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:562-564
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3766
Nabab Ali Khan, Mahendra Kumar Jangir, Anju Kochar, Poonam Bhargava
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:565-568
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3750
Sapna Chourasia, Kamlesh Yadav
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:569-573
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3725
Divyangkumar N. Patel, Keny Doshi, Mohijitsinh Jadeja, Hemanshi Chaudhary, Janak Desai, Vikas Chaudhary
 
Abstract [97 Views] |  PDF   [71 Downloads] |  Page No:574-577
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3459
Neeraj Malik, Harit Kasana, Veenu Choudhary, Harsh Choudhary, Divya Srivastava, Vandana Tandasi, Anu Prakash, G.R Soni, Surinder Singh
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:578-581
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3689
Soma Jana, Manjunath S. Yalagatti, Ramamohan V Gupta
 
Abstract [115 Views] |  PDF   [28 Downloads] |  Page No:582-586
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3720
Ashok Rupraoji Jadhao, laxdip Madhukar Parekar, Suresh Narayanrao Ughade
 
Abstract [109 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:587-591
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3784
Pooja Sindwani, Padmashri Kudachi, Piyush Kumar Jain, Diksha Budhani
 
Abstract [159 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:592-596
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3785
Komal Mahendra Ashar, Smita Chetan Patel
 
Abstract [118 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:597-603
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3796
Pralhad S. Chavan, Sulabha Akarte
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:604-607
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3801
Amol A Shinde, Dinesh K Patel, Vaishaly K Bharambe
 
Abstract [83 Views] |  PDF   [23 Downloads] |  Page No:608-611
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3810
Jyoti Tapadia, Anand Gajakos
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [14 Downloads] |  Page No:612-615
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3816

Case Report

Manaswinee Sahoo, Sunil Kumar Agarwalla, Subhranshu Sekhar Dhal, Tapan Kumar Biswas
 
Abstract [163 Views] |  PDF   [12 Downloads] |  Page No:616-618
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i12.3634