Vol 3, No 12 (2012)

Dec

Table of Contents

Case Report

Arpita Jaiswal, Shuchi Jain, Mandar Karambelkar
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [248 Downloads] |  Page No:912-913
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.357

Original Research Articles

Surekha Tayade
 
Abstract [138 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:861-866
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.838
Binita Joseph Aring, Payal Jaydeep Mankodi, Jasmin H Jasani H Jasani
 
Abstract [217 Views] |  PDF   [88 Downloads] |  Page No:867-869
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.871
Ashwini Ravichandra Jagtap, R. P. Mali
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:870-873
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.788
Daxa Premjibhai Kanjiya, Mehul Tandel, Sejal Patel, Tushar Nayak, Lajja Sutaria, C. A. Pensi
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:874-880
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.867
Chandrashekhar G. Unakal, Gizachew Yismaw, Amare Gebrehiwot, Mengistu Endris, Feleke Moges
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:881-886
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.804
Sangeeta Tuppad, Sanganabasappa H, Manjunatha Aithala, Shrilaxmi Bagali
 
Abstract [127 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:887-890
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.852
Ajitha M B, Srinivasan N, Shivaswamy B S, Abhishek Vijayakumar
 
Abstract [311 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:891-895
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.826
Krutarth Ramanlal Brahmbhatt, Shahul Hameed, Prashant M Naik, Prasanna K S, Jayram S
 
Abstract [105 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:896-900
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.872
Afsar Shaikh, Pratiksha P. Sawant, R. P. Mali
 
Abstract [136 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:901-903
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.897
Savita Hemant Gadekar, Hetal Vaishnani, Sanjay Vikani, I. J. Gujaria, K. V. Bondre, G. V. Shah
 
Abstract [123 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:904-907
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.880
Sachin Chandrakant Deorukhkar, Santosh Saini
 
Abstract [163 Views] |  PDF   [69 Downloads] |  Page No:908-911
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v3i12.877