Vol 4, No 1 (2013)

Jan

Table of Contents

Original Research Articles

Ganesh Draupad Ghuge
 
Abstract [90 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:1-3
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.894
Dr. Hiteshkumar Muktilal Chauhan, Dr. Narubhai T Damor, Sumitra R Solanki, Dr. Sucheta M Chaudhary, Dr. Chandraprabha A Pensi
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:4-8
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.895
Abbas ali Ajani, Amol Prakash Singam, Ashok Chaudhari, Aruna Vijay Chandak
 
Abstract [151 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:9-15
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.873
Uthayakumar Gadyam, A. Sivasubramanian
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:16-23
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.915
Kundankumar Narayan Dandekar, Gokul Jaywant Jorwekar, Padmakar Kashinath Baviskar, Dilip Krishnarao Apturkar, Meena Hussain Shaikh, Sanjay N Koppad
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:24-30
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.899
Seema Bose, Rekha Barapatre
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [62 Downloads] |  Page No:31-34
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.900
Lajja K. Sutaria, Tushar V. Nayak, Sejal V. Patel, H. R. Jadav, C. A. Pensi
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:35-39
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.891
Muhammad Aslam Solangi
 
Abstract [117 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:40-46
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.890
Ambikavathy Mohan, Bhaskaran A, S. Kumar, Uday Kumar M, Dr Sathiadev
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [15 Downloads] |  Page No:47-55
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.742
Reshmi Chanda Roy
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:56-58
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.917

Case Report

Dilip Krishnarao Apturkar, Kundankumar Narayan Dandekar, Gokul Jaywant Jorwekar, Padmakar Kashinath Baviskar
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [21 Downloads] |  Page No:59-61
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.885
Pradip Barde, Rajiv Narang, KK Deepak
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:62-63
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.853
Madhusudan Dey, Reema Kumar, Nagaraj Narayan
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:64-66
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i1.933