Vol 4, No 3 (2013)

Mar

Table of Contents

Review Article

Vijayraj Patil, Abhishek Vijayakumar, Avinash Vijayakumar
 
Abstract [186 Views] |  showCoverImage PDF   [43 Downloads] |  Page No:149-154
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.311
A. T. Kamble, L. M. Mudkhede
 
Abstract [130 Views] |  PDF   [255 Downloads] |  Page No:155-159
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.253

Original Research Articles

Shilpa B Asegaonkar, Jayashree Suhas Bavikar, Amruta Marathe, Mangesh Tekade, Balaji N. Asegaonkar, Bardapurkar Jayashree
 
Abstract [189 Views] |  PDF   [83 Downloads] |  Page No:160-166
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.318
Zelalem Addis, Wubet Birhan, Abebe Alemu, Addis Mulu, Getachew Ayal, Hadush Negash
 
Abstract [188 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:167-173
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.300
Dr. Apurva P Darji, Dr. Hiteshkumar M Chauhan, Dr. Hardik Khatri, Dr. Swati Aterkar, Dr. Chandraprabha A Pensi
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:174-178
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.304
A. T. Kamble, L. M. Mudkhede
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:179-181
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.252
Anjana K, Subbalakshmi NK, Sheila R Pai
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:182-186
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.255
Dr. Neha Harjivanbhai Pandya, Dr. Kinnar Somabhai Desai, Dr. Toral Goswami, Dr. Vaishali Patel, Dr. Amita Mevada, Dr. Mitesh Suthar
 
Abstract [269 Views] |  PDF   [63 Downloads] |  Page No:187-191
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.323

Short Communication

Venkatachalapathy T S, Tanveer Akhtar, Anand Alladi Siddappa
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:192-194
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.286

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Nitin B Grorpade, Rajiv M Chandaliya, Rashmi K Singh
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:195-197
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.322
Bigwan E. I, Elijah David
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:198-202
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.250
Naina Kumar, S. Chhabra, Anupriya Singh
 
Abstract [219 Views] |  PDF   [66 Downloads] |  Page No:203-206
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.308
Vidyadhar B Bangal, Milind B Chandurkar, Shalini Y. Sachdev, Rashmi K. Singh, Rajiv M. Chandaliya
 
Abstract [240 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:207-210
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.319
Sadiqunnisa A, Smitha B. Rao, Victor C. Rasquinha, Rajagopal K, Prathashwini Shetty
 
Abstract [124 Views] |  PDF   [56 Downloads] |  Page No:211-213
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.306
Dr.Bharti Padmakar Baviskar, Dr. Ravindra Karle, Dr. Shubhangi Prashant Nigwekar, Somen Misra
 
Abstract [120 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:214-216
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i3.321