Vol 4, No 4 (2013)

Apr

Table of Contents

Review Article

Ravi Ghatnatti, Anita Teli, Shubhankar Bhattacharya, Gautam Sengupta
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:217-221
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.314
Dr. Mitesh N. Suthar, Dr. Amita K. Mevada, Dr. Neha H. Pandya, Dr. Kinnar S. Desai, Dr. Vaishali Patel, Dr. Toral Goswami
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:222-226
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.339

Original Research Articles

Suzanne Maria D'cruz, Muthukumar S, Navin Rajaratnam, Anandarajan B
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:227-232
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.341
Prasanna Chandra, Dilutpal Sharma, Akash Gupta, Sowmya MK
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:233-236
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.330
Ravi Kishore Polepalli
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:237-241
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.310
G J Jorwekar, K N Dandekar, P K Baviskar, D K Apturkar, S S Jogdand
 
Abstract [200 Views] |  PDF   [80 Downloads] |  Page No:242-247
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.345
Rajendra Gautam
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:248-252
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.302
Jasmin H Jasani, Hetal V Vaishnani, Parul N Vekaria, Dipmala Patel, Yash D Shah, Deval Patel, Nisarg Savjiani, Dhairya Lakhani
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:253-257
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.337

Case Report

DILIP KRISHNARAO APTURKAR, KUNDANKUMAR NARAYAN DANDEKAR, GOKUL JAYAWANT JORWEKAR, PADMAKAR KASHINATH BAVISKAR, KHILCHAND DILIP BHANGALE
 
Abstract [69 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:258-260
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.332
vijayraj patil, abhishek vijayakumar, avinash vijayakumar
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:261-265
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.312