Vol 4, No 5 (2013)

May

Table of Contents

Review Article

Muhammad Aslam Solangi, Rahila Najam
 
Abstract [280 Views] |  PDF   [238 Downloads] |  Page No:266-274
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.329
Sharath kumar K L, Abhishek Vijayakumar, Ramya Yethadka, Mallikarjuna M N
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [17 Downloads] |  Page No:275-279
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.343
Hemant Dhongade, A. V. Chandewar
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [591 Downloads] |  Page No:280-287
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.375
Vidyadhar B Bangal, Shalini Y Sachdev, Manasi Suryawanshi
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:288-294
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.368

Original Research Articles

Subhash Moolchand Gujar, Sanjay Vikani, Jigna Parmar, K V Bondre
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [32 Downloads] |  Page No:295-298
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.354
Rouchelle Tellis, Muralidharan S, Anand Ignatius Peter
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:299-305
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.342
Md Koushik Chowdhury, Anuj Srivastava, Neeraj Sharma, Shiru Sharma
 
Abstract [90 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:306-316
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.357
Akash Gupta, Shailja Sharma, Meenakshi Panthari, Naved Ahmad
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:317-320
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.346
Sachin Kale, M. K Kale, K. R Biyani
 
Abstract [198 Views] |  PDF   [209 Downloads] |  Page No:321-327
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.369
Nilesh Tulaskar, Prabhat Nichkaode, Subrajit Dasgupta, Gopal Gurjar, Rohan Umalkar
 
Abstract [63 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:328-334
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.366
Sony Shrestha, Anju Acharya, Avisekh Gautam, Hari Prasad Nepal, Rajendra Gautam, Shamshul Ansari, Goma Upadhyay
 
Abstract [69 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:335-340
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.365
Muthukumar Sadhasivam, Suzanne Maria D'cruz, Anandarajan B
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [21 Downloads] |  Page No:341-344
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.373

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Niteen B. Ghorpade, Satyajit P. Gavhane, Rashmi K. Singh
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:345-348
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.372