Vol 4, No 5 (2013)

May

Table of Contents

Review Article

Muhammad Aslam Solangi, Rahila Najam
 
Abstract [359 Views] |  PDF   [245 Downloads] |  Page No:266-274
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.329
Sharath kumar K L, Abhishek Vijayakumar, Ramya Yethadka, Mallikarjuna M N
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [17 Downloads] |  Page No:275-279
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.343
Hemant Dhongade, A. V. Chandewar
 
Abstract [108 Views] |  PDF   [640 Downloads] |  Page No:280-287
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.375
Vidyadhar B Bangal, Shalini Y Sachdev, Manasi Suryawanshi
 
Abstract [160 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:288-294
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.368

Original Research Articles

Subhash Moolchand Gujar, Sanjay Vikani, Jigna Parmar, K V Bondre
 
Abstract [118 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:295-298
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.354
Rouchelle Tellis, Muralidharan S, Anand Ignatius Peter
 
Abstract [135 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:299-305
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.342
Md Koushik Chowdhury, Anuj Srivastava, Neeraj Sharma, Shiru Sharma
 
Abstract [118 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:306-316
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.357
Akash Gupta, Shailja Sharma, Meenakshi Panthari, Naved Ahmad
 
Abstract [210 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:317-320
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.346
Sachin Kale, M. K Kale, K. R Biyani
 
Abstract [282 Views] |  PDF   [220 Downloads] |  Page No:321-327
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.369
Nilesh Tulaskar, Prabhat Nichkaode, Subrajit Dasgupta, Gopal Gurjar, Rohan Umalkar
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [21 Downloads] |  Page No:328-334
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.366
Sony Shrestha, Anju Acharya, Avisekh Gautam, Hari Prasad Nepal, Rajendra Gautam, Shamshul Ansari, Goma Upadhyay
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:335-340
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.365
Muthukumar Sadhasivam, Suzanne Maria D'cruz, Anandarajan B
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:341-344
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.373

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Niteen B. Ghorpade, Satyajit P. Gavhane, Rashmi K. Singh
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:345-348
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i5.372