Vol 5, No 1 (2014)

Jan

Table of Contents

Original Research Articles

Manas Mishra, Mrugank M Bhavsar, Chinar Patel, Hetal Parikh, Rama Upadhyaya, M H Parmar
 
Abstract [164 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:01-04
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.567
Somnath Salgar
 
Abstract [178 Views] |  PDF   [75 Downloads] |  Page No:05-06
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.580
Payal Mahendrabhai Patel, Trushna Shah, Kishore Krish
 
Abstract [219 Views] |  PDF   [366 Downloads] |  Page No:07-09
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.601
Mangesh Ram Padmawar, Kiran Kher, Anupam Kakade
 
Abstract [136 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:10-13
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.557
Ajay Thakur, A. B. Kanduri, M. J. Saxena, K. Ravikanth, S. Maini
 
Abstract [127 Views] |  PDF   [126 Downloads] |  Page No:14-18
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.589
Dr Dinesh Gudapati, Dr Chandrakanth V.R, Dr Praveen Kumar Reddy.P, , Dr Akshay T.M, Dr Arun K.N, ANAND BASAYYA MUGADLIMATH
 
Abstract [160 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:19-22
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.623
Changdeo Aher
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [79 Downloads] |  Page No:23-25
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.608
Krishna Kumar Sahu, M K Manar, S K Singh
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [69 Downloads] |  Page No:26-28
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.615
Vijay P Agrawal, Madhura Wasnik, Rakhi Tirpude, Nitin Wasnik
 
Abstract [179 Views] |  PDF   [127 Downloads] |  Page No:29-30
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.609
Kouser Banu, Sitalakshmi R., Padmavathi R.
 
Abstract [120 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:31-34
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.477
Mahesh Harishchandra Hampe, Mukund Ramchandra Mogarekar
 
Abstract [179 Views] |  PDF   [62 Downloads] |  Page No:35-40
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.571
Santosh Kumar S C
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:41-43
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.634
Kalpesh Kantilal Bora, Vinay Shahapurkar
 
Abstract [168 Views] |  PDF   [61 Downloads] |  Page No:44-46
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.540
Bhavika Vaghela, Vikas K. Vaghela, Pravina M. Santwani
 
Abstract [136 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:47-49
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.551
Avinash Shivaraj Alashetty, Sharan Badiger
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:50-53
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.613

Case Report

Vijay P Agrawal, Nitin Wasnik, Gopal Gurjar, Jetendra Yede, Kunal R, Arpit Gupta
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:54-55
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.610
Manjula N. V., Sundari N
 
Abstract [122 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:56-57
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.614
Lalith Sagar Kadiyala, A. Bhaskaran
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:58-59
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.628
Vijay P Agrawal, Nitin Wasnik, Kunal R., Jetendra Yede, Arpit Gupta
 
Abstract [114 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:60-61
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.612
Hemanth Kumar Mahesh, Dayanand Bhimarao Banapatti, Gireesh Paramanna Khodnapur, Yogesh Mapari, Vinayak Santosh Kalakata
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:62-64
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i1.607