Vol 5, No 2 (2014)

Feb

Table of Contents

Review Article

Lalita Fernandes, Anthony Menezes Mesquita
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [79 Downloads] |  Page No:65-67
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.649
Siddharth Priyadarshi, Anubha Shukla, Babasaheb Bhaskarrao Borse
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:68-76
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.639

Original Research Articles

Yashwant Ramrao Lamture, Varsha P Gajbhiye, Rohit Juneja, B. C. Bakane
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:77-79
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.654
Dr. Vidisha Shah, Dimple S. Mehta
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:80-82
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.651
Santhosh Chandrappa Siddappa, Siddesh R C, Viswanathan K G, Ashok Gupta
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:83-86
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.658
Radhe Shyam Trivedi, J. S. Diwan, C. J. Shah, R. D. Jani, A. K. Anand
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:87-89
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.632
Anupama N, Subbalakshmi N. K, Vishnu Sharma M, Nayanatara AK, Rekha D Kini, Bhagyalakshmi K
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:90-92
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.630
Dilutpal Sharma, Amit Vasant Deshpande, Naved Ahmad, Akash Gupta, Sana Nafees
 
Abstract [88 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:93-95
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.644
Sowmya Sanjeeva Gurukripa, Anil Shetty
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:96-98
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.633
Toral Mahendragiri Goswami, Vaishali Naranbhai Patel, Neha H. Pandya, Amita K. Mevada, Kinnar S. Desai, Kalpesh B. Solanki
 
Abstract [227 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:99-102
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.667
Saritha Gadicherla, Ravi Kishore P
 
Abstract [120 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:103-105
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.670
Anuradha G, Amudavalli V., Pramila K.
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:106-108
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.645
Nirmala Natarajan, Arun Kumar Balakrishnan, Kavitha Ukkirapandian
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [62 Downloads] |  Page No:109-111
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.659
Jinu Glaxon Abraham, Prema Saldanha
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:112-113
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.661
Ratan Das, Soumya Biswas, Amitava Mukherjee
 
Abstract [166 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:114-117
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.578

Case Report

Vijay P Agrawal, Nitin Wasnik, Jetendra Yede, Arpit Gupta
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:118-119
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.611
Vidyadhar B Bangal, Sonika Gangapurwala, Satyajit P Gavhane, Kanika Gupta
 
Abstract [56 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:120-122
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.665
Safiya Imtiaz Shaikh, Sarala B M, Raghavendra Bhosale
 
Abstract [111 Views] |  PDF   [162 Downloads] |  Page No:123-125
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.620
Girish Pagadpally, Nagakumar J S, Manohar P V
 
Abstract [71 Views] |  PDF   [73 Downloads] |  Page No:126-127
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.648
Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Satyajit P Gavhane, Nitin Ghorpade, Kanika Gupta, Gangapurwala Sonika
 
Abstract [59 Views] |  PDF   [24 Downloads] |  Page No:128-130
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.666
Satyam Amrutlal Parmar, Payal Dharmesh Shah
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:131-134
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i2.650