Vol 5, No 5 (2014)

May

Table of Contents

Original Research Articles

Lokesh K Sharma, Ankur Baruah, Bhaskar Thakur, Himanshu Mohapatra, Neera Sharma
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:226-229
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.736
Sheetal Digambar Waghmare, Narayan Ingole, Nitin Gangane
 
Abstract [91 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:230-233
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.748
Lipi Patel, Habibunnisha Sirajwala
 
Abstract [83 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:234-236
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.772
Ashpak M. Tamboli, N. I. Khan, R. S Bathe, A. M. Ansari
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:237-241
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.653
Bhakti Kalyankar, Vijay Kalyankar, Kanan Yelikar, Archana Kshirsagar
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:242-244
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.777
Manas Chakravarthy Kanipakam, Hari priya M., Kishore D. Naik
 
Abstract [71 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:245-248
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.756
V Pramodh, Prashanth Kumar, B.A Krishna Prasad
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [122 Downloads] |  Page No:249-252
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.763
Prakash Parmar, K. D. Goswami, Kavita M Dudhrejiya, Mahima Jain
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [106 Downloads] |  Page No:253-254
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.737
Meera Babu, Shantha Prema Raj, Nirmala CB, Deccaraman M, Sagadevan E
 
Abstract [147 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:255-257
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.773
Vijay Kalyankar, Bhakti Kalyankar, Kanan Yelikar, Punam Kulsange
 
Abstract [76 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:258-261
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.789

Case Report

Ravi Ichalkaranji, Vijaya Patil, Dr. Harikrishnan, Ravi Pattar, Ashrith I. M
 
Abstract [76 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:262-263
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.740
Adnan Bashir Bhatti, Farhan Ali, Siddique Akbar Satti, Fareha Iqbal
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:264-265
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i5.780