Vol 5, No 8 (2014)

Aug

Table of Contents

Review Article

Safiya Imtiaz Shaikh, Lakshmi R R
 
Abstract [198 Views] |  PDF   [207 Downloads] |  Page No:352-354
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.829

Original Research Articles

D. K. Apturkar, Usha K. Dandekar, Kundankumar Narayan Dandkar, Golul Jayant Jorwekar, Padmakar Kashinath Baviskar
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:355-360
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.836
Mohamed Murtuza Kauser, Asfia Afreen, Prabhakar K., Vagesh Kumar S. R., Dinesh Javarappa
 
Abstract [105 Views] |  PDF   [263 Downloads] |  Page No:361-363
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.828
Prutha Pankajkumar Desai, Amrish N. Shah, Tejas Pandya, Pankaj Desai, Tejal Pandya
 
Abstract [166 Views] |  PDF   [133 Downloads] |  Page No:364-366
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.830
R. S. Trivedi, A. K. Anand
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:367-368
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.843
Aruna Bhattacharya, Rama Saha, Tridbeshwar Mondal, Subhadeep Choudhuri, Soma Gupta
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:369-372
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.832
Kingsuk Sarkar, Ritesh Singh, Indira Dey, Jyoti Bikash Saha, Gandhari Basu, Deblina Sarkar
 
Abstract [217 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:373-377
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.819
Smit Shah, Rushay Bhalodia, Paresh P Golwala
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [77 Downloads] |  Page No:378-380
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.838

Case Report

Uttara Aiyer Kohli, Atul Kumar Sood, Anamika Sinha, Hrishikesh Magdum, Madhusudan Dey
 
Abstract [99 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:381-382
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.822
Rama Saha, Aruna Bhattacharya, Gouri Saha, Jaydip Deb
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:383-385
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.815
Puja Sharma, Pawan Singh, Shivani Kalhan, Shilpa Garg, Manmeet Kaur Gill, Ashok Sangwaiya
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:386-387
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.784
Anupam Kapur, Raju Agarwal, Hrishikesh Magdum, Madhusudan Dey
 
Abstract [83 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:388-389
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.827
Kripa Shanker Jhirwal, Hemant Mahur, D. P Singh
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:390-392
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.851
Shweta Rana, Shivani Kalhan, Sonia Hasija, Manmeet Kaur Gill, Neha Garg Jain
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:393-395
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.842
Ravi Ichalkaranji, Vijaya Patil, Satish Patil, Jadesh Bhadragoudra, Rohit Devani
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:396-397
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.824
Surekha Tayade, Naina Kumar, Ritu Singh
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:398-400
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i8.679