International Journal of Biomedical Research

International Journal of Biomedical Research (IJBR) is an international peer reviewed monthly online  Journal in English. This Journal publishes Articles exploring scientific knowledge in medicine and pharmaceutical Sciences related to Pharmaceuticals, Medicine and Biomedical Sciences.

Vol 5, No 12 (2014): Dec

Table of Contents

Review Article

Surekha Tayade
PDF
719-720

Research Articles

Dr Sameer Arora, Dr Hetal Parikh, Dr shyam karia, Dr neha garg, Dr rama Upadhyaya
PDF
721-724

Shyam Pradipkumar Karia, Chinar Patel, Sameer Arora, Neha Garg, Ramaben Upadhyaya
PDF
725-730

N. Z. Shah, A. A. Saraogi, H. K. Rehman
PDF
731-734

Neha Garg, Rama Upadhyaya, Hetal Parikh
PDF
735-740

Abdul Raoof Omer Siddiqui, Nikhat Yasmeen, Madhuri Taranikanti, Sanghamitra Panda
PDF
741-743

Sunayana Hegde, Norman Mendonca, Sripathi Kamath B, Vinay P G
PDF
744-747

Jayamala Annachira Kushalappa, Preethi Bangalore Lakshmanagowda, Shwetha B M, Bharathi C
PDF
748-750

Yaseen Mowlana, A. Jamal Abdul Nasser, Karthikeyan R.
PDF
751-753

Vijay Bhalavi, Pradeep Deshmukh, Manisha Atram, Kalyan Goswami, Neelam Garg
PDF
754-757

Dixit Patel, Rama Upadhyaya, Divya Kheskani, Parth Shah, Nidhi Kapoor
PDF
758-761

Ravikanth Onkarappa Gowder, Geeta J. Doppa, Shobha More, Sudhesh Gandham
PDF
762-764

Mohammed Faheem Inamdar, Naresh K.L
PDF
765-770

Janardhana Aithala, Dr. Archana Bhakta
PDF
771-773

Huzaifa Nazir Tak, Prema Saldanha
PDF
774-777

Case Report

kanika taneja, Shilpa garg, Nisha Sharma, Arsh Gupta, Sonia Hasija, Aditi Arora
PDF
778-779

Surekha Tayade, Aparna Wattamwar
PDF
780-782

Pankaj Bindusar Palange, Veena Chandrashekar Purandare, Vijaykumar Balkrushna Borade, Atul Nanasaheb Jankar, Anurag Shirish Chavan
PDF
783-784

Kaushal Kamlesh Vegad
PDF
785-787

Ishaan Shrujal Patel, Rukmangad M. Hapsekar, Ramakant Manolkar
PDF
788-790