Vol 4, No 11 (2013)

Nov

Table of Contents

Original Research Articles

Pralhad Kushtagi, Swetha M
 
Abstract [57 Views] |  PDF   [24 Downloads] |  Page No:582-588
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.339
Himanshu Shah, Jaishree S B, Mrugank Bhavsar, Prerna Attal, Subir Ghosh, Mansi Gandhi, Varsha Sarvaiya
 
Abstract [78 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:589-595
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.397
Shraddha Singh, Pushplata Sachan, Amit Madeshiya, Dileep Verma, Munna Lal Patel, Sunita Tiwari
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [32 Downloads] |  Page No:596-602
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.357
Amit Kumar, Navin Budania, Priyamvada Sharma, Monika Singh
 
Abstract [133 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:603-607
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.388
Mahantappa Hemalatha, Sahadev Ramaiah, Neha Nanda, Preethan Kamagere Nagappa, Suguna Belur Venugopal
 
Abstract [56 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:608-614
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.403
Madhuri Taranikanti, Bablu Das
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:615-622
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.348
Krishna Kumar Sahu, M. Z. Idris, Monika Agarwal, S. K Singh, Pratap Shankar, R. K. Dixit
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:623-627
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.359
Dr Pradeep Kumar, Anil Kumar Gangwar, Anita Rawat, N.S Verma, Sunita Tiwari
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:628-632
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.394
Vijaykumar Shankar Shinde, Raveendra Patil, Dr. Channabasanagouda, Mallikarjun M.
 
Abstract [59 Views] |  PDF   [20 Downloads] |  Page No:633-635
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.425

Case Report

Vijayalakshmi S, Shiv Kumar, Mahendra G., Sarda Devi Okram
 
Abstract [53 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:636-638
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i11.365