Vol 6, No 5 (2015)

May

Table of Contents

Short Communication

Suniti Raj Mishra, Priyanka Sinha, K Sushobhana, Rahul Singh, Jigyasa Passy
 
Abstract [150 Views] |  PDF   [82 Downloads] |  Page No:297-300
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1983

Original Research Articles

Nilgul Akalin, Mehmet Soy
 
Abstract [153 Views] |  PDF   [71 Downloads] |  Page No:301-308
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2004
K. Ranjith Babu, Nanda Kumar L. G, A. B. Solepure, Rashid Shaikh
 
Abstract [141 Views] |  PDF   [68 Downloads] |  Page No:309-315
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1994
Prakash Sah, Rita Khanal, Pramila Lamichhane, Sweety Upadhaya, Apsana Lamsal, Vijay Kumar Pahwa
 
Abstract [127 Views] |  PDF   [77 Downloads] |  Page No:316-319
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1959
Madhura Motagi, Kannan N, Santosh Patil
 
Abstract [115 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:320-322
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1982
Hana O. M. Elhassan, Mahdi Abdalla
 
Abstract [143 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:323-326
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2023
Chanabasappa V Chavadi, Praveen Kumar P, Keerthiraj Bele, Santosh Rai, Ajit Mahale, Suprasanna K
 
Abstract [124 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:327-330
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2013
Lakshmi Nair, Nirmala Peter, Adlin Rose
 
Abstract [385 Views] |  PDF   [93 Downloads] |  Page No:331-333
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2068
Naveenta Gupta, Meenal Batta, Khushdeep Arora
 
Abstract [156 Views] |  PDF   [71 Downloads] |  Page No:334-337
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2056
Sachin Marotrao Hiradeve, Vinod D. Rangari
 
Abstract [130 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:338-345
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2106

Case Report

Dr. Manisha Albal, Dr. Avinash Rode, Dr. Prasad Yogendra Bansod, Dr. Vedvati Albal
 
Abstract [146 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:346-348
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1979
P. Bhulaxmi, Mahjabeen Salma, K. Sreekanth, Shaik Karimuddin Abdullah
 
Abstract [173 Views] |  PDF   [67 Downloads] |  Page No:349-352
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1954
Manveen Kaur, Varsha Dalal, Amar Bhatnagar, Anju Bansal
 
Abstract [146 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:353-355
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2044