Vol 6, No 5 (2015)

May

Table of Contents

Short Communication

Suniti Raj Mishra, Priyanka Sinha, K Sushobhana, Rahul Singh, Jigyasa Passy
 
Abstract [128 Views] |  PDF   [78 Downloads] |  Page No:297-300
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1983

Original Research Articles

Nilgul Akalin, Mehmet Soy
 
Abstract [126 Views] |  PDF   [67 Downloads] |  Page No:301-308
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2004
K. Ranjith Babu, Nanda Kumar L. G, A. B. Solepure, Rashid Shaikh
 
Abstract [108 Views] |  PDF   [64 Downloads] |  Page No:309-315
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1994
Prakash Sah, Rita Khanal, Pramila Lamichhane, Sweety Upadhaya, Apsana Lamsal, Vijay Kumar Pahwa
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [73 Downloads] |  Page No:316-319
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1959
Madhura Motagi, Kannan N, Santosh Patil
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:320-322
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1982
Hana O. M. Elhassan, Mahdi Abdalla
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:323-326
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2023
Chanabasappa V Chavadi, Praveen Kumar P, Keerthiraj Bele, Santosh Rai, Ajit Mahale, Suprasanna K
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:327-330
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2013
Lakshmi Nair, Nirmala Peter, Adlin Rose
 
Abstract [315 Views] |  PDF   [89 Downloads] |  Page No:331-333
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2068
Naveenta Gupta, Meenal Batta, Khushdeep Arora
 
Abstract [113 Views] |  PDF   [67 Downloads] |  Page No:334-337
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2056
Sachin Marotrao Hiradeve, Vinod D. Rangari
 
Abstract [94 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:338-345
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2106

Case Report

Dr. Manisha Albal, Dr. Avinash Rode, Dr. Prasad Yogendra Bansod, Dr. Vedvati Albal
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:346-348
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1979
P. Bhulaxmi, Mahjabeen Salma, K. Sreekanth, Shaik Karimuddin Abdullah
 
Abstract [145 Views] |  PDF   [63 Downloads] |  Page No:349-352
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.1954
Manveen Kaur, Varsha Dalal, Amar Bhatnagar, Anju Bansal
 
Abstract [119 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:353-355
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v6i5.2044