Vol 8, No 3 (2017)

Mar

Table of Contents

Review Article

Mourouguessine Vimal, Anandabaskar Nishanthi
 
Abstract [35 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:111-115
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3849
Dayananda Bhoumik, Birhanetensay Masresha, Arunabha Mallik
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:116-124
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.4061

Original Research Articles

Manali Hitenbhai Shah, Summaiya Abdulvahed Mullan
 
Abstract [53 Views] |  PDF   [82 Downloads] |  Page No:125-127
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3890
Swati Mallick, Mohamed Imranulla, P G Naveen Kumar, Prashant G M, Sushanth V H, Ipshita Potlia, Rubel M
 
Abstract [35 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:128-133
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3963
Milind Ubale, Bhimrao Sambhaji Jadhav, Aniruddha Arjun Malgaonkar, Sundaram Kartikeyan
 
Abstract [23 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:134-138
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.4002
Vijaya Rajesh Kamble, Sarika Kohar
 
Abstract [34 Views] |  PDF   [15 Downloads] |  Page No:139-142
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3919
Rubel M, Prashant G M, P G Naveen Kumar, Sushanth V H, Mohamed Imranulla, Swati Mallick, Ipshita Potlia
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:143-147
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3962
Zuwaira I Hassan, Tolulope O Afolaranmi, Onimisi O Nathanel, Armiya’u Aishatu Yushau, Tetsohot E Tangkat, Danjuma J Chomo, Oluwabunmi O Chirdan
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [95 Downloads] |  Page No:148-153
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.4029
Ajitha M B, Vinod Babu B, Avinash Chandra Singh
 
Abstract [39 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:154-157
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3829
Ipshita Potlia, P G Naveen Kumar, Prashant G M, Sushanth V H, Mohamed Imranulla, Rubel M, Swati Mallick
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:158-162
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3961
Sheetal Deepesh Lad, Yashwant Raghu Gabhale, Mamatha Murad Lala, Dipti Sudhir More, Mamta Vijay Manglani
 
Abstract [133 Views] |  PDF   [16 Downloads] |  Page No:163-167
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.4062

Case Report

Sushant Shekhar Katiyar, Ajay Kumar Verma, Kanchan Srivastava, Surya Kant
 
Abstract [61 Views] |  PDF   [24 Downloads] |  Page No:171-176
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v8i3.3993