Vol 4, No 6 (2013)

Jun

Table of Contents

Original Research Articles

Shweta Sen Thalwal, Amit Gupta, Niyati Saini, Shailender Kumar Patel, Lalit Kapoor
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:236-240
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.271
Dharmaraj Wamanrao Tamgire, R R Fulzele, V K Chimurkar, S S Rawlani, A R Sherke
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [70 Downloads] |  Page No:241-244
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.261
Md. Fakruddin, Hafsa Afroz, Md. Manjur Hossain, Md. Abdur Rahim Khan, Zahed Uddin Mahmood Khan, Suvamoy Datta
 
Abstract [167 Views] |  PDF   [15 Downloads] |  Page No:245-250
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.262
Tippireddypalli Gururaju, Rajaram Gandikota, Sumlatha Narava, Venkata Prakash G.
 
Abstract [40 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:251-256
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.282
Ram S Kaulgud, Pradeep N, Dinesh P Kumbhar, Vijayalakshmi P B, Vasantha Kamath, Mallikarjuna Swamy
 
Abstract [52 Views] |  PDF   [14 Downloads] |  Page No:257-263
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.285
T. Sumalatha, Dr. Sreelatha, T K Rajasree, Sivaprasad T.
 
Abstract [54 Views] |  PDF   [15 Downloads] |  Page No:264-272
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.288
Shaheen Banu Shaikh, Ismail Haji, Parveen Doddamani, Sarfaraj Shaikh
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:273-278
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.289
Sanjana Devi, Leena Raichandani, Sushma K. Kataria, Surbhi Raichandani, Seema Dhuria
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:279-282
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.279
Farhan Ali, Adnan Bashir Bhatti, Siddique Akbar Satti, Syed Irfan Ahmed
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:283-288
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.314

Case Report

Shraddha K Shetty, Rajalaxmi Kamath
 
Abstract [55 Views] |  PDF   [11 Downloads] |  Page No:289-291
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.284
Prachi Saffar Aneja, Manish Aneja, Kuldeep Singh Sood, Shweta Asthana
 
Abstract [61 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:292-295
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v4i6.278